Cenník

Súkromná materská škola Košice cena

 

CENNÍK - škôlka a jasličky (platný od 05/2018)

stravu vieme poskytnúť bezmliečnu a bezlaktózovú podľa potreby

 

Jasle- celodenná starostlivosť               260€/ mesiac

(od 6:00-do17:00)                                      +2,65strava/deň

 

 

Škôlka- celodenná starostlivosť            190€/ mesiac

(od 6:00-do17:00)                                       +2,65 strava/deň

 

 

 

Jasle poldenná starostlivosť                  190€/mesiac

(od7:00-do 12:00)                                     +2,65strava

 

individuálne opatrovanie                              3€/hodina

 

PRE DETIČKY POSKYTUJEME:

-paplón,vankúšik,postelné prádlo,uterak(počas trvania starostlivosti pridelené Vášmu dieťatku)

-papierové servítky,toaletný papier

 

Doplnkové služby ako vstupné do zábavného ihriska JAYMO, darčeky k narodeninám, narodeninová párty, mikuláš, výuka angličtiny hrou.

 

 

BONUS- DETI V NAŠOM MRAVENISKU  ZÍSKÁVAJÚ

 

NEOBMEDZENÝ VSTUP DO JAYMO ZÁBAVNÉHO

 

CENTRA ZDARMA....

 

Príspevok od štátu

Týmto príspevkom si vie rodič pokryť až 70% nákladov na jasličky. Zákon č. 513/2010 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z.
Tento zákon taktiež upravuje podmienky nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa a možnosť vykonávania zárobkovej činnosti rodičov v období starostlivosti o dieťa od narodenia do troch rokov veku dieťaťa, resp. do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.
Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa si môže zárobkovo činný rodič uplatniť na každé dieťa do troch resp. šesť rokov veku, ak preukáže výdavky zaplatené poskytovateľovi starostlivosti za túto starostlivosť, najviac v sume 280 €.


POSTUP :
-  čerpať ho môžete každý mesiac počas pobytu dieťatka v jasličkách-škôlkach až do 3.rokov resp. 6 rokov (s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom) do výšky 280 €.  
  Ako prvé si musíte na úrad sociálnych vecí a rodiny odniesť dohodu o opatrovaní dieťaťa potvrdenú našou pečiatkou a podpisom zodpovednej vedúcej jaslí-škôlky.