Naše poslanie

Súkromné jasle Košice

Srdečné Vás vítame na internetovej stránke našej škôlky a jasličiek.

 

Pobočky jasličiek a škôlky MRAVENISKO:

-nad Jazerom  OC- Idea, Napájadlá 18, prízemie- vedľa interiérovej herne JAYMO.

 

Vaše detičky privítame počas celého roka v mladom kolektíve v dlhodobej, poldennej alebo dennej či dokonca hodinovej starostlivosti. Poslaním našej škôlky je tvorenie podmienok pre deti vo veku 0,5-6 rokov .

 

Hlavným zmyslom našej škôlky je vytvorenie priestoru , kam deti chodia radi, kde ich čakajú kvalifikovaní pedagógovia, ktorí rešpektujú ich osobnosť, slobodu a dôstojnosť, sú im nápomocní pri sebaobslužných úkonoch a vzdelávaní podľa veku v individuálnom prístupe

 

Denný rytmus

06:00-08:30 prijímanie detí

08:30 -09:00 desiata

09:00-09:30 osobná hygiena, prebalovanie, usádzanie na nočníky

09:30-10:30 edukačná činnosť-výchovné aktivity

10:30-11:20 rytmicko pohybová činnosť- pobyt vonku, v nepriaznivom počasi herňa JAYMO

11:20-12:35 obed, osobná hygiena

12:35-14:30 odpočinok

14:30-15:00 postupné vstávanie, osobná hygiena, olovrant

15:30-17:00 voľné hry, kreslenie, postupné odchádzanie detí

 

Priestory našej škôlky sú čisté, účelné a esteticky zariadené. Naše zariadenie je čistené ozónom.

OZÓN O3 je plyn, ktorý je až 100 krát účinnejší ako chlór. Ozón sa po približne tridsiatich minútach rozkladá na kyslík a nezanecháva žiadne vedľajšie produkty svojho pôsobenia. Ozón likviduje odolné druhy a formy vírusov, baktérií, mikroorganizmov, roztočov a plesní.

OZÓN O3 má veľmi silné oxidačné schopnosti a silný dezinfekčný účinok. Tieto vlastnosti sa využívajú k úprave vody a vzduchu (ozonizácia vody a vzduchu).